سازمان های برگزیده سال 1397

شرکت هایی که در سومین دوره جایزه (سال 1397) لوح دریافت کردند

MSR award

توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه(میدکو)

آقای دکتر علی اصغر پورمند
تندیس برنزی

MSR award

فولادمبارکه اصفهان

آقای عظیمیان
تندیس برنزی

MSR award

شرکت هلدینگ نسیم سلامت پاسارگاد

آقای دکتر سجاد مخبر
تقدیر نامه 3 ستاره با درجه ممتاز

MSR award

بیمه پاسارگاد

آقای معصوم ضمیری
تقدیرنامه 2 ستاره

MSR award

شرکت گسترش انرژی پاسارگاد

آقای مهندس سید مهدی میرمعزی
تقدیرنامه 2 ستاره

MSR award

سرمایه گذاری پارس آریان

آقای علی اکبر امین تفرشی
تقدیرنامه 1 ستاره

MSR award

فولاد سیرجان ایرانیان

آقای رمضان قربان ابراهیمی
تقدیرنامه 1 ستاره

MSR award

پیشگامان امین سرمایه پاسارگاد (شناسا)

آقای دکتر حامد ساجدی
تقدیرنامه 1 ستاره

MSR award

پرداخت الکترونیک پاسارگاد

آقای مسیح مشهدی تفرشی
گواهینامه 3 ستاره

MSR award

مشاور سرمایه گذاری ارزش پرداز آریان

آقای دکتر احمد پویان فر
گواهینامه 3 ستاره

MSR award

لیزینگ ماشین آلات و تجهیزات پاسارگاد

آقای رضا اوحدی
گواهینامه 3 ستاره

MSR award

کارگزاری بانک پاسارگاد

آقای دکتر محمد عابد
گواهینامه 2 ستاره

MSR award

گسترش و نوسازی معادن خاورمیانه

آقای دکتر جلوداری
گواهینامه 2 ستاره

MSR award

خدمات مالی پاسارگاد

آقای نوروز لطیفی
گواهینامه 2 ستاره

MSR award

مدیریت ساختمانی آریان پاسارگاد

آقای احمد رسائی
گواهینامه 2 ستاره

MSR award

خدمات ارزی و صرافی پاسارگاد

آقای جواد سروری
گواهینامه 2 ستاره

MSR award

مبنای خاورمیانه

آقای علی فرخی
گواهی حضور

MSR award

توسعه انبوه سازی پاسارگاد

آقای کاظم مکرم
گواهی حضور

MSR award

بیمه اتکایی ایرانیان

آقای سید محمد آسوده
گواهی حضور

MSR award

لیزینگ پاسارگاد

آقای مهندس محسن معلمیان
گواهی حضور

MSR award

تامین آتیه سرمایه انسانی پاسارگاد

آقای عباس کفافی
گواهی حضور

MSR award

گروه ارزش آفرینان پاسارگاد

آقای دکتر مجتبی کباری
گواهی حضور

MSR award

نرم افزاری داتیس آرین قشم (داتین)

آقای دکتر شهاب جوانمردی
گواهی حضور

سازمان های خیریه که در سومین دوره جایزه (سال 1397) لوح دریافت کردند

MSR award

موسسه حمایتی کودکان سرزمین من

خانم بناساز
نامه ستایش

MSR award

سازمان امداد و نجات جمعیت هلال احمر

آقای سلیمی
نامه ستایش

MSR award

انجمن خیریه مهرانه

آقای وثوق
نامه ستایش

MSR award

شرکت گروه بهداشتی فیروز

مهندس موسوی
نامه ستایش