سازمان های برگزیده سال 1396

شرکت هایی که در دومین دوره جایزه (سال 1396) لوح دریافت کردند

MSR award

شرکت هلدینگ نسیم سلامت پاسارگاد

دکتر سجاد مخبر

MSR award

شرکت گسترش انرژی

MSR award

شرکت فناوری اطلاعات و ارتباطات پاسارگاد آریان ( فناپ)

دکتر شهاب جوانمردی

MSR award

شرکت توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه (میدکو)

مهندس علی اصغر پورمند

MSR award

شرکت مخابرات

MSR award

کانون نهادهای سرمایه گذاری

MSR award

موسسه خیریه نیک بنیادان مهرگان