فرآیند ثبت نام

راهنمای ثبت نام در جایزه مسئولیت اجتماعی مدیریت:

این فرآیند مشتمل بر 5 گام می باشد:

1

اعلام آمادگی رسمی بنگاه جهت حضور در فرآیند ارزیابی جایزه و معرفی نماینده رسمی و تام الاختیار خود به همراه مشخصات ارتباطی (ایمیل و شماره تلفن همراه) از طریق ارسال نامه کتبی به دبیرخانه جایزه مسئولیت اجتماعی مدیریت


2

دریافت فرم ثبت نام از سایت جایزه


3

تکمیل و ارسال فرم ثبت نام به همراه فیش واریزی به دبیرخانه جایزه
  •    هزینه ثبت نام
هزینه ثبت نام بدون درنظرگرفتن هزینه های ایاب و ذهاب و اقامت احتمالی تیم ارزیابی براساس جدول زیر بوده و می بایست پس از دریافت صورتحساب به حساب دبیرخانه جایزه واریز و تصویر فیش واریزی به همراه فرم ثبت نام تكمیل شده به دبیرخانه فرستاده شود.

جدول راهنمای برآورد هزینه حضور در فرآیند ارزیابی جایزه مسئولیت اجتماعی مدیریت
ردیف نوع بنگاه هزینه حضور در فرآیند جایزه
1 خیلی بزرگ (بیش از 500 نفر) 320،000،000
2 بزرگ (بین 151 تا 500 نفر) 220،000،000
3 متوسط (از 51 تا 150 نفر) 100،000،000
4 کوچک (کمتر از 50 نفر) 60،000،000
* تمامی هزینه ها به ریال می باشد

4

ارسال فرمت اظهارنامه و توضیحات تکمیلی توسط دبیرخانه به بنگاه متقاضی


5

برگزاری سمینار آموزشی ویژه حضور جایزه(آشنایی با مدل، تدوین اظهارنامه و فرآیند ارزیابی)