سومین کنفرانس ملی فرهنگ سازمانی با رویکرد اخلاق حرفه ای و سومین جایزه مسئولیت اجتماعی مدیریت صبح روز سه شنبه دوم بهمن ماه 97 در سالن کنفرانس دانشگاه خاتم وابسته به بانک پاسارگاد برگزار می شود.
16 مرداد ماه 1397
آذر صائمیان، رئیس شورای سیاست گذاری مجله مدیریت و عضو هیات علمی جمعیت توسعه علمی درباره اهداف برپایی این کنفرانس گفت: توسعه و اشاعه فرهنگ تعهد به کیفیت و ارزش آفرینی در تولید ملی،تقویت بینان های فرهنگی اقتصاد مقاومتی و نقش آفرینی سرمایه های اجتماعی در توسعه پایدار و ارائه آخرین دستاوردهای علمی و کاربردی در فرهنگ سازمانی با رویکردحمایت از تولید ملی در بستر مقاومتی کنفرانس را تشکیل می دهند.
رئیس شورای سیاست گذاری مجله مدیریت در ادامه به سومین کنفرانس ملی فرهنگ سازمانی با رویکرد حمایت از تولید ملی در بستر اقتصاد مقاومتی در بخش های حوزه فردی، حوزه سازمانی و حوزه اجتماعی اشاره کرد و افزود: در حوزه فردی یادگیری و تقویت توانمندی های فردی، خلاقیت و نوآوری پایدار در عرصه خدمات/ تولیدات، کارآفرینی فردی و ارتقای بهره وری، وجدان کاری، اعتماد آفرینی و اخلاق حرفه ای در پایداری بنگاه و خودکارآمدی، توسعه حرفه ای و تعالی فردی را مد نظر قرار دادیم.
صائمیان افزود: در حوزه سازمانی به مباحثی نظیر سرآمدی سازمانی، نقش سازمان های دانش بنیان در توانمند سازی بنگاه های اقتصادی، سرمایه انسانی و نقش آن در تقویت قدرت مقاومت بنگاهی، تحول پذیری سازمانی و نقش آن در بهبود کیفیت تولید ملی، تدوین راهبردهای سلامت و انضباط مالی در عرضه محصولات رقابتی، تبدیل چالش ها به فرصت های پایدار بنگاهی و نقش ارزش های مشترک سازمانی در تقویت تولید ملی پرداخته خواهد شد.
وی ادامه داد: در حوزه اجتماعی نقش مشارکت اجتماعی در توسعه فرهنگ حمایت از تولید ملی، نقش رسانه های اجتماعی در حمایت از کالای ایرانی، نقش سرمایه اجتماعی در ارتقا و بهبود کیفیت تولیدات، الگوبرداری و الگوسازی از تجربیات موفق حمایت از تولید در کشورها وارتقای هویت ملی از طریق همبستگی فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی در راستای حمایت از تولید ملی را خواهیم داشت.
البته ما در کنار این کنفرانس کارگاه‌های تخصصی برگزار می‌کنیم و حتی تشکیل کارگروه تخصصی اخلاق حرفه‌ای را دستور کار قرار داده‌ایم که این کارگروه بتواند وارد فعالیت‌های دبیرخانه شود و به صورت دائم حضور داشته باشد. چون یکی از تاکیدات انجمن برای برگزاری این کنفرانس‌ها این است که صرفا یک رویداد علمی را مدیریت نکنند بلکه در هر کنفرانس وظایفی را برای کارگروه های تخصصی انجمن تعریف کند که روی این حوزه‌ها بتوانند سازمان ها را پشتیبانی کند، چون ممکن است برخی از موضوعات مقالات ارائه شده در رابطه با موضوعی باشد که برای اولین بار مطرح می‌شود؛ به عنوان مثال در کنفرانس سال گذشته مقاله‌ای درباره اخلاق حرفه‌ای در فناوری‌های نوین ارائه شد که این موضوع به شدت در ایران تازه است و ما اصلا نمی‌دانیم واکنش اخلاقی‌مان در برابر فناوری‌های نوین باید چگونه باشد بنابراین تیم حرفه‌ای لازم است که سازمان‌ها را در رابطه با این موضوعات کمک کند.
صائمیان اهداف کنفرانس را توسعه و اشاعه فرهنگ تعهد و ارزش آفرینی در تولید ملی، تقویت بنیان های فرهنگی اقتصاد مقاومتی و نقش آفرینی سرمایه های اجتماعی در تولید پایدار عنوان کرد و افزود: این کنفرانس در سه محور فردی، سازمانی و اجتماعی برپا می شود که حوزه فردی شامل کارآفرینی فردی و خلاقیت و نوآوری پایدار در عرصه خدمات و تولیدات، وجدان کاری، اعتمادآفرینی و اخلاق حرفه ای در پایداری بنگاه، فرهنگ خودکارآمدی، توسعه حرفه ای و خودارزیابی فردی و نقش انتظارات فردی در حمایت از تولید ملی است.
وی همچنین با بیان این نکته که در دوسال گذشته طراحی مدل جایزه مسوولیت اجتماعی مدیریت همزمان با کنفرانس انجام شده است، گفت: امسال هم سومین دوره با حضور سازمان ها و بنگاه های تولیدی و صادراتی در حال انجام است.
صائمیان مدل جایزه مسوولیت اجتماعی مدیریت را شامل پنج بعد مسوولیت مدیریت، مسوولیت اقتصادی، مسوولیت قانونی، مسوولیت اخلاقی و مسوولیت داوطلبانه و بشردوستانه عنوان کرد و اظهار داشت: دایره شمول این جایزه، شرکت های تولیدی و خدماتی ، سازمان های عمومی و سازمان های عام المنفعه تعریف شده است.
بنابر اعلام صائمیان، فراخوان این جایزه ارسال شده است و کار ارزیابی از شهریورماه شروع خواهد شد.