درباره جایزه

جایزه مسئولیت اجتماعی مدیریت مبتنی بر ارزیابی رویكردها، فعالیت‌ها، اقدامات و نظام‌هایی می‌باشد که حول معیارها و محورهای مدل چهار بعدی مسئولیت اجتماعی کارول (Carrol CSR Model) که به عنوان مدل پایه این جایزه در نظر گرفته شده است، می باشد. در این فرآیند وضعیت سازمان‌ها و شرکت‌ها از حیث دستاوردها، موفقیت‌ها و عملکرد آن‌ها توسط گروهی از ارزیابان ماهر، باتجربه و بر اساس "مدل جایزه مسئولیت اجتماعی مدیریت" و میزان دستیابی‌شان به انتظارات تعریف شده در مدل جایزه بررسی می‌شود.

انتظار می‌رود با معرفی "مدل جایزه مسئولیت اجتماعی مدیریت" از سال 1395 ، بسیاری ازسازمان‌ها و مدیران سازمان‌های مربوطه بتوانند با به کارگیری مفاهیم و اجرای معیارهای مدل جایزه، به چارچوب مناسبی در حوزه مسئولیت اجتماعی و پایداری سازمانی در سازمان خود دست یابند.

هدف اصلی اعطای جایزه مسئولیت اجتماعی مدیریت به شرح ذیل می باشد:

o تشویق بنگاه‌ها به شناسایی مسئولیت های اجتماعی شان و ایفای نقش موثر در این رابطه
o توسعه مفاهیم مسئولیت اجتماعی در سازمان ها به منظور افزایش کیفیت زندگی در جامعه
o ایجاد انگیزه در سازمان ها برای هدف گذاری، برنامه ریزی و پیاده سازی رویکردهای مرتبط با حوزه مسئولیت اجتماعی
o شناسایی و معرفی تجارب برتر مدیریتی سازمان های ایرانی در حوزه مسئولیت اجتماعی و تبادل تجربیات موفق
o کمک به ایجاد فضای نوینی از مسئولیت اجتماعی با نگاه آینده نگرانه